Науково-дослідницька діяльність

Науково-дослідницька робота виконується у лабораторіях Чернівецького обласного ендокринологічного центру, Обласної клінічної лікарні, науково-дослідних лабораторіях університету. Співробітники кафедри є співвиконавцями комплексних науково-дослідницьких робіт «Оптимізація діагностики та лікування хвороб органів травлення, поєднаних з патологією інших органів» (20082011рр.), «Генетичні, метаболічні аспекти, запалення, дисфункція ендотелію та лікування при поєднаній патології внутрішніх органів» (2012–2016рр.).

Науковцями вивчаються патогенетичні механізми захворювань ендокринної системи, зокрема цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, розробляються шляхи їх корекції, принципи диференційованого лікування захворювань імунної системи з урахуванням етіології та патогенезу та клінічно-діагностичних особливостей.

Загалом співробітниками кафедри опубліковано близько 800 робіт, зокрема 2 підручника, 52 монографії, 51 навчальний посібник, близько 350 статей у фахових виданнях, отримано 55 патентів, постійно впроваджуються нові методи діагностики та лікування захворювань в практику охорони здоров’я.

За період існування кафедрою підготовлено 2 докторських та 24 кандидатських дисертації, продовжують виконуватися 3 кандидатські дисертації.

Науковці кафедри систематично беруть участь в роботі наукових симпозіумів, з‘їздів, конференцій та конгресів як в Україні, так і поза її межами, є членами спеціалізованих вчених рад, редколегій фахових наукових видань, регулярно долучаються до рецензування дисертаційних робіт, проходять стажування у клініках за кордоном.


           Щорічно  співробітники кафедри беруть участь у роботі підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету і представляють результати своїх наукових досліджень.
  
93-я підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу БДМУ, секційне засідання
«
Актуальні питання клінічної імунології,
алергології ендокринології»,
15 лютого 2012 року
94-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу БДМУ, секційне засідання
«
Актуальні питання клінічної імунології,
алергології ендокринології»,
20 лютого 2013 року
      

95-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу БДМУ, секційне засідання
«
Актуальні питання клінічної імунології,
алергології ендокринології»,
19 лютого 2014 року
      
      Колектив кафедри неодноразово був організатором Всеукраїнських наукових форумів. Так, 10-12 червня 2013 року кафедрою клінічної імунології, алергології та ендокринології проведено науково-практичну інтернет-конференцію з міжнародною участю "Цукровий діабет – міждисциплінарна проблема сучасної медицини", а 24-25 жовтня 2013 року - науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Актуальні питання ендокринології, клінічної імунології та алергології”, організовану відповідно до “Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2013р.”