Науково-дослідницька діяльність

Наукові дослідження, що вивчають патогенетичні механізми захворювань ендокринної системи, зокрема цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, розробляють шляхи їх корекції, принципи диференційованого лікування захворювань імунної системи з урахуванням етіології та патогенезу та клінічно-діагностичних особливостей тощо, виконуються співробітниками кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології у лабораторіях Чернівецького обласного ендокринологічного центру, Обласної клінічної лікарні, проблемних науково-дослідних лабораторіях університету.

Співробітники кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології є співвиконавцями планової НДР «Молекулярно-генетичні та клініко-патогенетичні особливості поєднаної патології внутрішніх органів, роль інфекційних, метаболічних чинників у її розвитку, диференційовані підходи до лікування» (2017 – 2021 рр.). 

Загалом співробітниками кафедри опубліковано понад 800 робіт, зокрема 2 підручника, 52 монографії, 51 навчальний посібник, близько 350 статей у фахових виданнях, отримано 55 патентів, постійно впроваджуються нові методи діагностики та лікування захворювань в практику охорони здоров’я.

Впродовж 2012-2017 рр. співробітниками кафедри отримана наукова продукція у вигляді близько 500 наукових праць, серед яких 21 монографія, 4 інформаційних листи, 3 нововведення, 19 патентів на корисну модель, 161 стаття (в т.ч. 55 статей у закордонних журналах), 294 тез (в т.ч. 30 – за кордоном).

Результати наукових досліджень доповідалися співробітниками кафедри на близько 108 конгресах на наукових симпозіумах, в т.ч. закордонних (Берлін, Барселона, Стокгольм, Софія, Прага, Лісабон тощо).


За період існування кафедрою підготовлено 3 докторських та 24 кандидатських дисертації.

Науковці кафедри систематично беруть участь в роботі наукових симпозіумів, з‘їздів, конференцій та конгресів як в Україні, так і поза її межами, є членами спеціалізованих вчених рад, редколегій фахових наукових видань, регулярно долучаються до рецензування дисертаційних робіт, проходять стажування у клініках за кордоном (Стокгольм, Прага, Таллін).

Колектив кафедри неодноразово був організатором Всеукраїнських наукових форумів, зокрема:

а також щорічної науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (2013–2017 рр.):Монографії співробітників кафедри за останні 5 років:
 1. Маслянко В.А., Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Білоус І.І. Фітотерапія в ендокринології: монографія. Чернівці: Медуніверситет, 2013. 170 с.
 2. Чимпой К.А., Пашковська Н.В., Федів О.І. Синдром нетиреоїдної патології при хронічних дифузних захворюваннях печінки: механізми розвитку, клінічно-діагностичні особливості, лікування і профілактика: монографія. Чернівці: Медуніверситет, 2013. 148 с. 
 3. Ляшук П.М., Ілюшина А.А., Ляшук Р.П. Рідкісні захворювання та синдроми з практики терапевта-ендокринолога: монографія. Чернівці: Медуніверситет, 2014. 164 с.
 4. Павлович Л.Б., Пашковська Н.В., Маслянко В.А., Білоус І.І. Фітотерапія захворювань щитоподібної залози: монографія. Чернівці: Медуніверситет, 2014. 200 с.
 5. Щупак Н.Б., Пашковська Н.В., Ляшук Р.П., Панасюк О.В., Козик О.В. П.М.Ляшук (до 80-річчя від дня народження): монографія. Чернівці: Медуніверситет, 2014. 152 с.
 6. Абрамова Н.О., Пашковська Н.В. Порушення тиреоїдного гомеостазу при метаболічному синдромі: монографія. Чернівці: Медуніверситет, 2015. 136 с.
 7. Пашковський В.М., Білоус І.І., Павлович Л.Б. Особливості перебігу та лікування діабетичної полінейропатії: монографія. Чернівці: Медуніверситет, 2015. 143 с.
 8. Павлович Л.Б., Пашковська Н.В., Маслянко В.А., Білоус І.І. Фітотерапія при ожирінні та метаболічному синдромі: монографія. Чернівці: Медуніверситет, 2015. 127 с.
 9. Марчук Ю.Ф., Пашковська Н.В., Федів О.І., Ушенко О.Г., Андрійчук Д.О. Хронічний холецистит у хворих на цукровий діабет типу 2: механізми розвитку, клінічно-діагностичні особливості, лікування та профілактика: монографія. Чернівці: Медуніверситет, 2015. 144 с.
 10. Паньків В.І., Пашковська Н.В., Пасєчко Н.В., Юзвенко Т.Ю., Паньків І.В. Синдром тиреотоксикозу в клінічній практиці [за ред. проф. В.І.Паньківа]: монографія. Київ, 2016. 160 с.
 11. Горшкова А.С., Маевский Б.Й., Пашковская Н.В., Шаповалов В.В., Абрамова Н.О. и др. [авт. кол.]. Научные ответы на вызовы современности: медицина и фармацевтика, биология, сельское хозяйство, география и геология: монография. Одесса: Куприенко СВ, 2016. 180 с.
 12. Білоус І.І., Пашковський В.М., Павлович Л.Б. Неврологічні порушення при захворюваннях щитоподібної залози: монографія. Чернівці: Медуніверситет, 2016. 130 с.
 13. Павлович Л.Б., Пашковська Н.В., Маслянко В.А., Білоус І.І. Лікарські рослини в ендокринології: монографія. Чернівці: Медуніверситет, 2016. 140 с.
 14. Піддубна А.А., Пашковська Н.В. Дисбіоз кишечника при дифузному токсичному зобі: монографіяЧернівці: Місто, 2016. 110 с. 
 15. Паньків В.І., Пашковська Н.В., Пасєчко Н.В., Юзвенко Т.Ю., Паньків І.В. Синдром тиреотоксикозу в клінічній практиці [за ред. проф. В.І.Паньківа]: монографія. Київ, 2016. 160 с.
 16. Піддубна А.А., Пашковська Н.В., Плеш І.А., Борейко Л.Д. Дисбіотичні порушення кишечнику у хворих на дифузний токсичний зоб: монографія. Чернівці: Місто, 2017. 136 с.
 17. Ляшук П.М., Піддубна А.А., Ляшук Р.П. Рідкісні захворювання та синдроми з практики терапевта-ендокринолога / за редакцією П.М.Ляшука: монографія, 3-е видання. Чернівці: Медуніверситет, 2017. 200 с.
 18. Зорій І.А., Пашковська Н.В., Пашковський В.М. Полінейропатія у хворих на цукровий діабет типу 2: механізм розвитку, клінічні прояви, діагностичні особливості залежно від генетичних чинників: монографія. Чернівці, 2018. 116 с.
 19. Дейнека С.Є., Сидорчук Л.І., Каспрук Н.М., Сидорчук Р.І. Сидорчук Ігор Йосипович. 50 років наукової та педагогічної діяльності (до 80-річчя від дня народження): монографія. Чернівці: БДМУ, 2018. 105 с.
 20. Паньків І.В., Піддубна А.А. Йододефіцитні захворювання. Ендемічний зоб: монографія. Чернівці: БДМУ, 2018. 120с.
 21. Паньків І.В., Піддубна А.А. Синдром гіпотиреозу в клінічній практиці: монографія. Чернівці: БДМУ, 2018. 120 с.