Міжнародна діяльність

Співробітники кафедри тісно співпрацюють із закордонними науково-дослідними установами та профільними кафедрами закордонних вищих навчальних закладів. Зокрема, здійснюється співпраця в рамках підписаних угод про співпрацю з Інститутом генетики людини Польської академії наук (Познань, Польша) – дослідження імунології людини, зокрема дослідження імунологічних показників в сироватці крові та перитонеальній рідині у жінок з безпліддям та ендометріозом та з кафедрою ендокринології Білоруського державного медичного університету.


Кафедрою щорічно проводяться наукові форуми різного рівня з міжнародною участю. Зокрема, впродовж 2013-2017 рр. організовано проведення 3-х конференцій з міжнародною участю: «Цукровий діабет – міждисциплінарна проблема сучасної медицини», 2013; «Дефіцит вітаміну D та йоду: вплив на здоров’я та старіння людини», 2016; «Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності», 2018, та 7 інтернет-конферцій: «Цукровий діабет – міждисциплінарна проблема сучасної медицини», 2013; «Актуальні питання ендокринології, клінічної імунології та алергології», 2013; «Актуальні питання тиреоїдології», 2014; «Актуальні питання діабетології», 2015; «Метаболічний синдром у загально клінічній практиці», 2016; «Персоніфікований підхід до менеджменту ендокринних захворювань у загальноклінічній практиці», 2017; «Актуальні питання надання медичної допомоги при ендокринних захворюваннях: міждисциплінарний підхід», 2018. 


Співробітники кафедри постійно беруть участь у роботі конгресів Європейських профільних асоційацій, зокрема у щорічних конгресах Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету (проф. Пашковська Н.В. - м.Берлін, 2012; м.Барселона, 2013; м.Відень, 2014; м.Мюнхен, 2016; м.Лісабон, 2017; доц. Павлович Л.Б. - м.Стокгольм, 2015), Європейської асоціації з вивчення ожиріння (проф. Пашковська Н.В. - м.Прага, 2015). 

Д.мед.н., доцент кафедри Паньків І.В. був учасником Всесвітнього конгресу з остеопорозу, остеоартриту та кістково-м'язових захворювань, який відбувся у Кракові, Польща, у квітні 2018 року.


   

Доцент Оленович О.А. взяла участь в Південно-Східному Європейському Саміті для резидентів та молодих лікарів (Скопє, Македонія, 12 травня 2017 р.).