Міжнародна діяльність

Співробітники кафедри тісно співпрацюють із закордонними науково-дослідними установами та профільними кафедрами закордонних вищих навчальних закладів. Зокрема, здійснюється співпраця в рамках підписаних угод про співпрацю з Інститутом генетики людини Польської академії наук (Познань, Польша) – дослідження імунології людини, зокрема дослідження імунологічних показників в сироватці крові та перитонеальній рідині у жінок з безпліддям та ендометріозом та з кафедрою ендокринології Білоруського державного медичного університету.

Кафедрою щорічно проводяться наукові форуми різного рівня з міжнародною участю. Зокрема, впродовж 2013-2017 рр. організовано проведення 2-х конференцій з міжнародною участю: «Цукровий діабет – міждисциплінарна проблема сучасної медицини», 2013; «Дефіцит вітаміну D та йоду: вплив на здоров’я та старіння людини», 2016 та 5 інтернет-конферцій: «Цукровий діабет – міждисциплінарна проблема сучасної медицини», 2013; «Актуальні питання ендокринології, клінічної імунології та алергології», 2013; «Актуальні питання тиреоїдології», 2014; «Актуальні питання діабетології», 2015; «Метаболічний синдром у загально клінічній практиці», 2016.

Співробітники кафедри постійно беруть участь у роботі конгресів Європейських профільних асоційацій, зокрема у щорічних конгресах Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету (проф. Пашковська Н.В. - м.Берлін, 2012; м.Барселона, 2013; м.Відень, 2014; м.Мюнхен, 2016; м.Лісабон, 2017; доц. Павлович Л.Б. - м.Стокгольм, 2015), Європейської асоціації з вивчення ожиріння (проф. Пашковська Н.В. - м.Прага, 2015). Доцент Оленович О.А. взяла участь у Південно-Східному Європейському Саміті для резидентів та молодих лікарів (Скоп'є, Македонія, 2017). Д.мед.н., доцент кафедри Паньків І.В. був учасником Всесвітнього конгресу з остеопорозу, остеоартриту та кістково-м'язових захворювань, який відбувся у Кракові, Польща, у квітні 2018 року. 

Впродовж 2013-2017 рр. науковцями кафедри здійснено 57 доповідей на міжнародних форумах різного рівня.

Більшість співробітників кафедри стажувалися за кордоном з питань науково-педагогічної діяльності, а також підвищували свій лікарський фах у провідних європейських клініках.

Так, професор Пашковська Н.В та д.мед.н. Коваль Г.Д. пройшли закордонне стажування у м.Прага, Чеська Республіка на тему: «Організація навчального процесу, наукові проекти та публікаційна діяльність в університетах Євросоюзу» (12-15 березня 2018 р.). Доцент Марчук Ю.Ф. протягом червня-вересня 2017 року проходила післядипломне закордонне стажування на тему «Сучасний університет: міжнародна співпраця і мобільність задля інновацій через проектний підхід» в м. Лодзь (Республіка Польща).Асистент Абрамова Н.О. пройшла закордонне стажування на тему «Medicine and Pharmacy. Endocrinology»протягом червня листопада 2016 року в м.Варшава, Республіка Польща.

Доценти кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Каспрук Н.М. та Ляшук Р.П. з 21 по 27 травня 2017 р. проходили стажування за спеціальністю «алергологія та імунологія» на базі Литовського університету наук здоров’я та Республіканської каунаської клініки (м.Каунас, Литовська республіка), Східно-Таллінській центральній клініці (м.Таллін, Естонія), Тартуській університетській клініці (м.Тарту, Естонія).

Останнім часом співробітники кафедри активізували пошуково-грантову роботу. Зокрема, професор Пашковська Н.В. та доцент Оленович О.А. брали участь у підготовці грантової заявки в рамках програми Horizon 2020 «Understanding hypoglycaemia in patients with diabetes mellitus type 2 and cognitive disorders: the causes, underlying mechanisms, clinical peculiarities, consequences, timely diagnosis, treatment approach and prevention» (2017 р.), а д.мед.н. Коваль Г.Д. – грантової заявки «Роль мікробіоти для активації TLRs та синтезу цитокінів» у рамках програми Cassovia Life Scienceseu (2016 р.).