ПАШКОВСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА - 

доктор медичних наук, професор, очолювала курс ендокринології з липня 2009 року по серпень 2011 року.

Лікар вищої категорії, головний консультант з ендокринології, член атестаційної комісії ГУОЗ ОДА з ендокринології.

Під її керівництвом захищено 2 кандидатських дисертації. Автор 230 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 9 монографій, 8 навчально-методичних посібників, 10 патентів, 77 статей у фахових виданнях.