ЛЯШУК ПЕТРО МЕФОДІЙОВИЧ - доцент,  очолював курс ендокринології з 1977 по 1995 рік.


Народився в 1933 р. у сім’ї малоземельних селян на Тернопільщині. Після закінчення семирічної школи з похвальною грамотою вступив до медичного училища, яке закінчив з відзнакою, ввійшов у 5% випуску і був направлений для подальшого навчання. У 1959 р. закінчив Чернівецький державний медичний інститут з відзнакою. Після дворічної практичної роботи і очної аспірантури при кафедрі внутрішніх хвороб він працює у Almamater.

У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Функциональное состояние коры надпочечников и симпато-адреналовой системы у больных ревматическими пороками сердца с недостаточностью кровообращения». З 1969 р. – доцент по кафедрі «Внутрішні хвороби», а з 1969 р. – доцент по курсу ендокринології – завідувач курсом. Наукові праці присвячені різним напрямам внутрішньої медицини, переважно кардіології, пульмонології та ендокринології. Ним опубліковано 450 наукових праць (самостійно і у співавторстві), з-поміж них 36 книг (монографій, навчальних посібників); 6 навчально-методичних брошур; 70 рідкісних захворювань та синдромів, 55 рецензій на монографії та підручники. Автор 43 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції. Був учасником багатьох українських з'їздів і конференцій зпроблем ендокринології.

П.М.Ляшук вміло поєднував педагогічну, наукову, лікарську та громадську діяльність, це терапевт-ендокринолог широкого профілю. Він зробив певний внесок у розвиток та становлення ендокринологічної служби на Буковині, ним проконсультовано тисячі хворих Чернівецької і сусідніх областей. Підготував 50 лікарів-інтернів і 4-х клінічних ординаторів. Працював секретарем вченої ради університету, заступником декана факультету підвищення кваліфікації лікарів, заступником голови молодих учених вишу (на громадських засадах). Виконував профспілкову і партійну роботу, обирався депутатом Чернівецької міської ради, головою дільничної виборчої комісії, членом правління товариств ендокринологів України та області.

Окремою сторінкою плідної і багатогранної діяльності П.М.Ляшука є його робота на посаді головного редактора багатотиражної газети університету «Для вашого здоров’я». Член Національної спілки журналістів України, автор 250 публіцистичних і науково-популярних статей на сторінках центральних і обласних газет, які видано двома книгами: «Публіцистичні роздуми», «Цікаво про різне».

Нагороджений грамотами Міністерств освіти, культури і мистецтв України, Чернівецької облдержадміністрації, Буковинського мед університету. Він є Лауреатом обласної премії ім. Омеляна Поповича, портрет занесений до обласної дошки Пошани, до Книги Пошани університету, нагороджений медаллю «Ветеран праці».

Уже 20 років, знаходячись на заслуженому відпочинку, доцент П.М.Ляшук не пориває творчих зв’язків з університетом, кафедрою, видає книги, публікує наукові та публіцистичні статті, консультує пацієнтів на благодійних засадах.