Погляд у історію кафедри

З перших днів возз’єднання Північної Буковини з Україною науковці Чернівецького медичного інституту (нині – Буковинський державний медичний університет) разом з лікарями області розпочали вивчення ураженості населення регіону ендемічним зобом – тяжкої і дуже поширеної на той час патології. З часом, зі зростанням захворюваності населення Буковини на цукровий діабет, виявлення та лікування цієї патології стало ще одним важливим напрямком наукового супроводу і діяльності вчених інституту та ендокринологів області.

         Ендокринологію викладали доценти кафедри факультетської терапії Б.Б.Роднянський (1948-1968 рр.), П.М.Боднар (1968-1973 рр.) і П.М.Ляшук (з 1973 р.).   З 1 вересня 1977 року створено курс ендокринології.

    
    
Відповідальними за організацію педагогічного процесу на курсі були доценти П.М.Ляшук (1977-1995 рр.) та В.А.Маслянко (1995-2009 рр.) та Н.В.Пашковська (2009-2011 рр.).

Співробітники курсу ендокринології Ляшук П.М. та Маслянко В.А. під час проведення практичних занять з ендокринології  (1980 – 1982 рр.)
     

У 1963 році започаткована обласна асоціація ендокринологів, яку очолювали професори Я.Д.Кіршенблат, Г.І.Ходоровський, доценти Б.Б.Роднянський, П.М.Боднар, П.М.Ляшук. Членами асоціації захищено 8 докторських та 36 кандидатських дисертацій, розроблено та впроваджено в практику більше 80 раціоналізаторських пропозицій, отримано 16 патентів на винаходи, поширено 22 інформаційних листи.

Клінічною базою курсу ендокринології був створений у 1948 році обласний клінічний ендокринологічний диспансер (нині – клінічний ендокринологічний центр), який проводить організаційно-методичну роботу та контроль за діяльністю всієї лікувальної мережі з профілактики та лікування захворювань ендокринної системи.

Завдяки плідній співпраці з лікарями ендокринологічного центру співробітниками курсу ендокринології зроблено вагомий внесок у скарбницю вітчизняної медичної науки, становлення і розвиток ендокринологічної служби на Буковині.

 За період існування курсу ендокринології його співробітниками проконсультовано десятки тисяч пацієнтів, здійснено більше 400 виїздів у райони області з метою надання методично-консультативної допомоги. Виконувалася активна робота по впровадженню в практику нових препаратів та методів лікування хворих з ендокринною патологією.

        

Співробітники курсу ендокринології Ляшук П.М. та Маслянко В.А. під час консультацій та клінічних обходів (1974 рік)
У 1996 році Наказом ректора №13 від 31.05.1996 р. курс ендокринології підпорядкований створеній роком раніше кафедрі клінічної імунології та алергології (Наказ № 35 від 22.08.1995 р.). Так розпочала своє існування кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології (Наказ №13 від 12.08.1997 р.), завідувачем якої був призначений д.мед.н., професор І.Й.Сидорчук.

Колектив кафедри склали д.мед.н. Яцожинська У.Ю., доценти Маслянко В.А.,   Ляшук П.М., асистенти Павлович Л.Б., ПашковськаН.В., Каспрук Н.М., Кшемінська М.В., Коваль Г.Д., Оленович О.А., Ляшук Р.П., старший лаборант Михасько Т.Ф., лаборант Козик О.В.


Співробітники кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Яцожинська У.Ю. та Кшемінська М.В. під час проведення  практичних занять з імунології (2000-2002 рр.)Старший лаборант кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Михасько Т.Ф. (2004 рік)У певні періоди ендокринологію викладали професори В.І.Паньків та Є.В.Лучицький, асистенти С.В.Глуговська та Н.І.Станкова.

Фото співробітників курсу ендокринології (1994 рік)Фото співробітників кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології (1997-1998 рр.)Фото співробітників кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології (1999-2000 рр.)У такому складі співробітниками кафедри проводились практичні заняття зі студентами 2, 4, 6 курсів, з лікарями-інтернами на базі відділення пульмонології та алергології обласної, пульмоно-алергологічного відділення третьої міської клінічних лікарень м.Чернівців, обласного клінічного ендокринологічного диспансеру (нині – клінічний ендокринологічний центр), лікарні служби охорони здоров’я управління Міністерства внутрішніх справ України, виконувалась лікувальна та консультативна робота.

Так, кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології проіснувала до 2007 року, коли Наказом № 133-к від 31.08.2007 року була ліквідована як самостійний структурний підрозділ. Курси ендокринології та клінічної імунології й алергології – приєднані з 01.09.2007 року, до, відповідно, кафедри внутрішньої медицини, фізіотерапії та інфекційних хвороб та кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб (наказ № 05-0 від 02.07.2007 року).

У зв’язку з навчально-методичною, науковою та клінічною перспективністю розвитку спеціальностей «ендокринологія», «клінічна імунологія», «алергологія», що зумовлені значним поширенням ендокрино- та імунопатій, соціальною значущістю цих захворювань, Наказом ректора БДМУ від 1 серпня 2011 року №06-О з 1 вересня 2011 року створено кафедру клінічної імунології, алергології та ендокринології під керівництвом д.мед.н. Пашковської Н.В., яка сьогодні очолює колектив у складі 10-ти викладачів (2-х докторів наук, 7-х кандидатів наук) та 5-ти представників допоміжного персоналу.