Науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю

"АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ЕНДОКРИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД"

14-15 червня 2018 року

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

"ЕНДОКРИННІ ТА НЕВРОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ КОМОРБІДНОСТІ"

13-14 вересня 2018 року

Матеріали конференції -