"АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ЕНДОКРИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД"

14-15 червня 2018 року