Шановні гості!

Ми раді вітати вас на сайті кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинського державного медичного університету!

Гормональна та імунна регуляції посідають виключне місце в налагодженні всіх життєвих функцій організму. Як ендокринологія, так й імунологія належать до фундаментальних медичних дисциплін, без яких неможливо уявити становлення сучасної медичної науки, розуміння патогенетичних механізмів розвитку більшості захворювань людини.

На початку ХХІ століття ендокринологію та імунологію без перебільшення можна назвати одними з провідних наукових і практичних дисциплін, які впродовж останніх десятиріч пережили багато подій та змін, що послужило потужним стимулом до розробки нових профілактичних, діагностичних та терапевтичних підходів. Важливе значення в цьому мали дослідження в галузі молекулярної біології та генетики. Кардинально доповнено схему регуляції функції більшості залоз внутрішньої секреції, продемонстровані можливості ідентифікації нових гормонів шляхом позиційного та функціонального клонування, розкриті раніше невідомі механізми дії гормонів. Значного прогресу та поширення в медичній практиці зазнала імунологія, впевнено і стрімко рухаючись до обріїв практичної медицини, долаючи одну за одною її вершини: від специфічної імунопрофілактики інфекційних захворювань, впровадження рутинних методів оцінки імунного статусу та перших спроб імунотерапії до повсякденного використання високотехнологічних методів імунодіагностики та розробок генної інженерії.Значення ендокринології, клінічної імунології та алергології зросло ще й у зв‘язку зі значним поширенням ендокрино- та імунопатій. Цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, зниження рівня імунологічної реактивності населення, алергози останнім часом набули ознак неінфекційних епідемій, становлячи найбільш глобальні медико-соціальні проблеми. Стрімке зростання частки захворювань ендокринної та імунної систем у практиці охорони здоров'я з особливою очевидністю демонструє важливість, фундаментальне значення знань у галузях ендокринології та клінічної імунології у підготовці лікаря будь-якого профілю, необхідність її вивчення в навчальних закладах медичної освіти. На сьогодні кожний лікар, особливо сімейний, терапевт, педіатр, гінеколог, хірург та ін. не може не бути хоча б трохи ендокринологом та імунологом.

Сподіваємося, що інформація, наведена на сайті, а також на сервері дистанційного навчання університету, стане корисною для вас як під час навчання, так й у повсякденній практичній діяльності.